Sort By:
View:

DANH SÁCH SẢN PHẨM

  • Sự ổn định nhiệt oxy hóa tuyệt vời kiểm soát sự hình thành của bùn và vecni và cải thiện tuổi thọ dầu.
  • Chống mài mòn tuyệt vời
  • Khả năng khử nhũ tương vượt trội giúp tách nước nhanh hơn khỏi dầu và chống lại sự hình thành nhũ tương.
  • Chất ức chế gỉ và ăn mòn đặc biệt bảo vệ các thành phần đa luyện kim ngay cả trong môi trường nước mặn
  • Đặc tính thoát khí nhanh làm giảm thiểu cơ hội xâm thực của bơm dẫn đến sự cố hoạt động miễn phí.
  • Tương thích với đa kim loại và vật liệu niêm phong thường được sử dụng trong các hệ thống thủy lực.
  • ISO 11158 HM 
  • Denison HF-0, HF-1, HF-2, DIN 51524/2 HLP 
  • Cincinnati Lamb P-68, P-69 and P-70 
  • AFNOR NFE 48-603 HM 
  • Eaton (Vickers) M-2950-S, I-286-S 
  • VDMA 24318 
  • Thyssen TH-N-256132 
  • US Steel 126/127 
  16.200.000
  Tiêu chuẩn chất lượng : AFNOR NFE 48-603 - DIN 51524/2 HLP - ISO 11158 HM
  • Sự ổn định nhiệt oxy hóa tuyệt vời kiểm soát sự hình thành của bùn và vecni và cải thiện tuổi thọ dầu.
  • Chống mài mòn tuyệt vời
  • Khả năng khử nhũ tương vượt trội giúp tách nước nhanh hơn khỏi dầu và chống lại sự hình thành nhũ tương.
  • Chất ức chế gỉ và ăn mòn đặc biệt bảo vệ các thành phần đa luyện kim ngay cả trong môi trường nước mặn
  • Đặc tính thoát khí nhanh làm giảm thiểu cơ hội xâm thực của bơm dẫn đến sự cố hoạt động miễn phí.
  • Tương thích với đa kim loại và vật liệu niêm phong thường được sử dụng trong các hệ thống thủy lực.
  • ISO 11158 HM 
  • Denison HF-0, HF-1, HF-2, DIN 51524/2 HLP 
  • Cincinnati Lamb P-68, P-69 and P-70 
  • AFNOR NFE 48-603 HM 
  • Eaton (Vickers) M-2950-S, I-286-S 
  • VDMA 24318 
  • Thyssen TH-N-256132 
  • US Steel 126/127 
  16.200.000
  Tiêu chuẩn chất lượng : AFNOR NFE 48-603 - DIN 51524/2 HLP - ISO 11158 HM
  • Sự ổn định nhiệt oxy hóa tuyệt vời kiểm soát sự hình thành của bùn và vecni và cải thiện tuổi thọ dầu.
  • Chống mài mòn tuyệt vời
  • Khả năng khử nhũ tương vượt trội giúp tách nước nhanh hơn khỏi dầu và chống lại sự hình thành nhũ tương.
  • Chất ức chế gỉ và ăn mòn đặc biệt bảo vệ các thành phần đa luyện kim ngay cả trong môi trường nước mặn
  • Đặc tính thoát khí nhanh làm giảm thiểu cơ hội xâm thực của bơm dẫn đến sự cố hoạt động miễn phí.
  • Tương thích với đa kim loại và vật liệu niêm phong thường được sử dụng trong các hệ thống thủy lực.
  • ISO 11158 HM 
  • Denison HF-0, HF-1, HF-2, DIN 51524/2 HLP 
  • Cincinnati Lamb P-68, P-69 and P-70 
  • AFNOR NFE 48-603 HM 
  • Eaton (Vickers) M-2950-S, I-286-S 
  • VDMA 24318 
  • Thyssen TH-N-256132 
  • US Steel 126/127 
  Tiêu chuẩn chất lượng : AFNOR NFE 48-603 - DIN 51524/2 HLP - ISO 11158 HM