Sort By:
View:

DANH SÁCH SẢN PHẨM

 • dầu thắng Vector R
  • Rymax Vector R có ‘điểm sôi ướt’ cao, do đó nguy cơ khóa hơi giảm mạnh.
  • Vector R có thể được trộn với dầu phanh tổng hợp khác đáp ứng các thông số kỹ thuật FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 và DOT 5.1 và có thể được áp dụng trong các hệ thống quy định các thông số kỹ thuật này.
  • DOT 4+
  • SAE J 1703
  • FMVSS 116 DOT 4+
  • ISO 4925
  • JIS K2233G
  440.000
  Tiêu chuẩn chất lượng : FMVSS 116 DOT 4+ - ISO 4925 - JIS K2233G - SAE J 1703