Sort By:
View:

DANH SÁCH SẢN PHẨM

  • Những lợi ích:

    • Bảo vệ tuyệt vời chống lại sự ăn mòn
    • Bôi trơn tuyệt vời
    • Oxy hóa ổn định
    Tiêu chuẩn chất lượng : DIN 51506 VDL - DIN 51524/2 - ISO 6743-3A DAJ