BẬT MÍ CÁCH PHÂN BIỆT NHỚT ĐƠN CẤP HAY ĐA CẤP MÀ CHỈ DÂN TRONG NGÀNH MỚI HIỂU

Nhớt đơn cấp: Nhớt đơn cấp là nhớt chỉ sử dụng được cho động cơ trong một điều kiện môi trường khí hậu nhất định. Nên sẽ có 2 loại nhớt: dành cho hai điều kiện khí hậu: lạnh và nóng. + Nhớt đơn cấp dành cho khí hậu lạnh: Các nước ở khu vực … Read more