Tầm quan trọng của lọc nhớt đối với dầu nhớt

Lọc nhớt là một phần quan trọng của hệ thống dầu nhớt trong động cơ xe ô tô. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ động cơ khỏi những hạt bẩn và tạp chất có thể gây hại. Dưới đây là một số điểm quan trọng về tầm quan trọng của lọc nhớt đối với dầu nhớt: