Rymax trồng 617 cây trong quý đầu kinh doanh sản phẩm Apollo Eco – Một dự án phối hợp cùng One Tree Planted.

APOLLO ECO – CẢI TẠO CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM.

MÔ TẢ DỰ ÁN

Tại tỉnh Bình Thuận, một thách thức mà các nông hộ sản xuất phải đối mặt là xói mòn đất, đặc biệt là trong mùa mưa và trong giai đoạn luân canh. Việc cải tạo đất, loại bỏ các thảm thực vật bản địa để phát triển canh tác, đặc biệt là dọc theo các tuyến đường thủy, đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng thoái hóa đất, gây tác động tiêu cực đến chất lượng nước và gây mất đất canh tác.

Tại Việt Nam, Rymax Lubricants và One Tree Planted chọn tổ chức Earthworm Foundation (EF) để hỗ trợ nông dân cải thiện thực hành quản lý trang trại và áp dụng các biện pháp bảo tồn đất trong đồn điền của họ để chống lại những tác động này. Tổ chức EF hướng dẫn nông dân trồng các cây giống tại các vị trí ven sông trong khu vực trang trại của họ để ổn định các bờ suối khỏi xói mòn, giảm xói mòn rãnh và cải thiện chất lượng môi trường bản địa.

LOẠI CÂY

Dipterocarpus alatus (Dầu Nước), Hopea odorata (Sao Đen), Pterocarpus macrocarpus (Giáng Hương), Nauclea orientalis (Gáo Vàng), Afzelia xylocarpa (Gõ Đỏ), Dalbergia Oliveri (Cẩm Lai/Trắc Lai), Leucaena leucocephala (Keo Dậu), Musa acuminate (Chi Chuối), Bambusa oldhamii (Lục Trúc).

LỢI ÍCH SINH THÁI

Tất cả các giống cây được chọn để trồng đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:

(i) có đặc tính chống xói mòn và ổn định bờ suối;

(ii) tồn tại như một phần của rừng nguyên thủy ở Đông Nam Bộ (bao gồm các loài được liệt kê là dễ bị tổn thương hoặc bị đe dọa trong Sách Đỏ của IUCN), hoặc

(iii) cung cấp thực phẩm thay thế cho nhu cầu tiêu dùng của hộ gia đình và / hoặc nguồn thu nhập cho nông dân.

LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG

Cải thiện các khu vực ven sông trong rừng trồng keo của các hộ nông dân và đóng góp vào sinh kế của các hộ nhỏ thông qua việc cải thiện nguồn lương thực và tạo thu nhập thay thế trong tương lai. Trong quá trình phát triển dự án, mỗi nông hộ tham gia có thể lựa chọn các giống cây trồng bổ sung để trồng dựa trên mục tiêu phát triển trang trại của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *