Chính sách và quy định chung

Website rymax.com.vn (sau đây gọi là “Website”) được điều hành bởi Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Trà Dương, địa chỉ ở số 36/38 Quốc lộ 1A, Khu phố 3, phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản Sử dụng”) trước khi sử dụng Websitesite và Dịch vụ được cung cấp bởi rymax.com.vn và các công ty liên kết với rymax.com.vn (sau đây gọi chung là “Rymax.com.vn/rymax.com.vn”).

Khi quý khách truy cập vào website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản đựơc nêu trên website. Website có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào, các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên website mà không cần thông báo trước. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ:

 1. Ý kiến, cam kết của khách hàng

Tất cả nội dung website và ý kiến đóng góp của quý khách đều là tài sản của chúng tôi. Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả Nội dung Quý khách đăng tải, gửi thư điện tử, truyền đi hoặc phổ biến bằng cách sử dụng hoặc liên quan đến Website này.

Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 • Luật điều chỉnh

Việc truy cập vào website này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ những thông tin trên website và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam.

 • Nghĩa vụ của người sử dụng website Rymax.com.vn

Khi sử dụng website này, xin vui lòng đồng ý rằng:

 1. Quý khách chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.
 2. Để có năng lực pháp lý, Quý khách phải từ đủ 18 tuổi trở lên.
 3. Quý khách bảo đảm rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính mình và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.
 4. Không được sử dụng website này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.
 5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua website này.
 6. Quý khách không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép website này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ website này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.
 • Các trường hợp bất khả kháng

Rymax.com.vn không chịu trách nhiệm trước khách hàng về những thay đổi hoặc hủy bỏ vì những lý do khách quan và chủ quan như: Động đất, núi lửa, bão gió, chiến tranh, đình công, biểu tình, khủng bố, rối loạn chính trị… Các giải pháp hoặc đền bù (nếu có) sẽ phụ thuộc vào Nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

 • Thông tin website

Chúng tôi nỗ lực cam kết tất cả thông tin chính xác sẽ được hiển thị trên website.

Những ý kiến, đánh giá và góp ý về sản phẩm được đăng trên website hoàn toàn là do những khách hàng đã sử dụng sản phẩm của website cung cấp cho chúng tôi, và chỉ nhằm một mục đích là thông tin tham khảo cho những khách hàng khác để chọn lựa được sản phẩm phù hợp.

Rymax.com.vn bảo lưu quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải khỏi Website bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, nhận được khiếu nại hoặc cáo buộc từ các bên thứ ba hoặc các cơ quan có liên quan đến Nội dung được người dùng đăng tải đó hoặc nếu Rymax.com.vn lo ngại rằng bạn có thể đã vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết trước đó, hoặc không vì một lý do nào.

 • Miễn trừ trách nhiệm

Rymax.com.vn không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót, thiệt hại, mất mát nào do hỏng hóc máy móc từ máy chủ gây ra, vi rút xâm nhập, không kết nối được internet, thiên tai,…

latbynight  ụng  báo ngay cho D; không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại, mất mát của Khách hàng tại show diễn hoặc khoản phí nào phát sinh liên quan đến những sản phẩm hay những dịch vụ.

Trong mọi trường hợp, Chủ sở hữu Website rymax.com.vn, hoặc bất kỳ công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, nhân viên, giám đốc và/hoặc người lao động nào của Chủ sở hữu Website rymax.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất lợi nhuận hoặc các thiệt hại gián tiếp, hậu quả, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc trừng phạt nào phát sinh từ hoặc dựa trên:

Website này, hoặc

Điều khoản sử dụng này, hoặc

Bất kỳ sự vi phạm Điều khoản Sử dụng này của bạn hoặc bên thứ ba, hoặc

Việc sử dụng của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba Website, các công cụ hoặc Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp liên quan đến việc kinh doanh mà chúng tôi điều hành, hoặc

Bất kỳ giao dịch hoặc trao đổi thực tế hoặc được toan tính nào giữa những người dùng kể cả trong trường hợp chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

 • Trao đổi thư từ

Khi hoàn thành một đăng ký liên hệ, Quý khách đồng ý nhận email hoặc cuộc gọi mà chúng tôi có thể gửi đến Quý khách, cung cấp cho Quý khách những thông tin về sản phẩm theo yêu cầu của Quý khách.

 • Bản quyền và Thương hiệu

Bản quyền trong nội dung của website này thuộc về Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Trà Dương. Chúng tôi bảo lưu bản quyền và có toàn bộ quyền sở hữu đối với website này và toàn bộ nội dung của nó. Các thương hiệu của các công ty và sản phẩm/dịch vụ khác trên website này có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu của các thương hiệu đó. Bạn không có quyền và không được cấp phép sử dụng bất kỳ thương hiệu nào trong số ấy.

 • Những thay đổi nếu có

Rymax.com.vn.com có thể thay đổi bất kỳ phương diện nào của website này hoặc nội dung của nó, bao gồm những điểm đặc trưng, những thông tin hoặc nội dung khác vào bất cứ lúc nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước.

Trong trường hợp chấm dứt, Quý khách vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ trong Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đảm bảo, bồi thường, khước từ và giới hạn của các nghĩa vụ pháp lý mà Quý khách đã đồng ý.

Rymax.com.vn không chịu trách nhiệm với Quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt hoặc đình chỉ sự truy cập của Thành viên vào website rymax.com.vn.com

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại liên quan đến Website này bao gồm tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản thuộc về rymax.com.vn hoặc đã được cấp phép cho rymax.com.vn để sử dụng trên Website. Website này, Dịch vụ và Nội dung được bảo vệ bởi quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của luật sở hữu trí tuệ và các công ước quốc tế.

 1. Điều khoản khác

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Rymax.com.vn.com hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Những Điều kiện và Điều khoản này sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa Quý khách và Rymax.com.vn về đối tượng của các Điều kiện và Điều khoản, và sẽ thay thế mọi thoả thuận trước đây, dù bằng văn bản hoặc bằng lời nói, giữa Quý khách và Rymax.com.vn liên quan đến đối tượng của các Điều kiện và Điều khoản.

Nếu Quý khách sử dụng website cho hoặc thay mặt cho một bên thứ ba, chẳng hạn như một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn đồng hành, bạn có trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào trong tính chính xác của thông tin cung cấp liên quan đến việc sử dụng này. Ngoài ra, khách hàng phải thông báo cho bên thứ ba tất cả các Điều kiện và Điều khoản áp dụng. Khi sử dụng website thay mặt hoặc đại diện cho một bên thứ ba, Quý khách đồng ý bồi thường và giữ cho Rymax.com.vn không bị tổn hại đối với bất kỳ và mọi trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại, kiện tụng và cáo buộc bao gồm cả các khoản chi phí pháp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến các vi phạm của các Điều kiện và Điều khoản này hoặc do sơ suất của Quý khách và/hoặc các bên thứ ba.

Quý khách không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của Quý khách theo các Điều kiện và Điều khoản này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Rymax.com.vn.

Rymax.com.vn bảo lưu quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ các Điều kiện và Điều khoản (hoặc các phần của Điều kiện và Điều khoản) theo quyết định của riêng Rymax.com.vn. Rymax.com.vn có thể sửa đổi các Điều kiện và Điều khoản bất cứ lúc nào bằng cách đăng tải bản sửa đổi trên website. Phiên bản mới nhất của Điều kiện và Điều khoản sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó.

Các thông báo được đưa ra theo Điều kiện và Điều khoản này sẽ được coi là đã được đưa ra một cách đầy đủ nếu các thông báo này được lập thành văn bản và được gửi bảo đảm hoặc dịch vụ báo phát hoặc phương cách tương đương tới các bên liên quan (tại địa chỉ trụ sở của chúng tôi, hoặc tại địa chỉ khác được thông báo).

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Vận Tải Trà Dương

Trụ sở: Số 36/38 Quốc lộ 1A, Khu phố 3, phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh: Chi nhánh: 23 Nam Trân, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

SĐT: 0907.888.959 (Kinh doanh) hoặc 0938.550.866 (Chăm sóc khách hàng)

Emailinfo@rymax.com.vn

Website: rymax.com.vn

One thought on “Chính sách và quy định chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *